Brevetvliegen

Brevetvliegen
   
Brevetvliegen:

De vereniging biedt niet gebrevetteerde leden de mogelijkheid hun gewenste brevet te halen.
Het gaat dan om het basisbrevet motor A. Dit is een VEILIGHEIDSbrevet.

Aan deze activiteit (brevetvliegen) zijn GEEN kosten verbonden!
Wil je brevet gaan vliegen? Vraag dan een van onze instructeurs om informatie.

Brevetformulieren:

Als je brevet gaat vliegen worden 3 vluchten beoordeeld door 2 examinatoren welke beiden een apart formulier gebruiken voor de beoordeling van de vluchten.
Tenminste 2 van de 3 vluchten moeten voldoende zijn voor ALLE figuren.
Let op: breveteisen kunnen aangepast zijn. Informeer vooraf bij de examinatoren!

Het accent van de beoordeling ligt niet zozeer op de exactheid van de te vliegen figuren, als wel op het feit dat de kandidaat deze figuren kan volbrengen zonder dat zich daarbij situaties voordoen waardoor de veiligheid in gevaar komt.

Meer informatie zie:

Veiligheids-examen-vaste-vleugel-2.01

Examenformulier-A-MOTOR-augustus-2016

 


Uiteindelijk kun je brevetvliegen. De kroon op je vliegopleiding!

Geef een reactie